Արայիկ Հարությունյանը մի շարք օրենքներ է ստորագրել
Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը փետրվարի 15-ին ստորագրել է ««Շահութահարկի մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին», ««Եկամտային հարկի մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին», ««Եկամտային հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», ««Ակցիզային հարկի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», ««Ավելացված արժեքի հարկի մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին», ««Հաստատագրված վճարների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին», ««Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին», ««Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» և ««Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Արցախի Հանրապետության օրենքները։